Specialer

Med udgangspunkt i kontorets orientering mod fast ejendom håndteres følgende specialer:

 • Køb og salg af investeringsejendomme
 • Lejeret
 • Erhvervslejeret
 • Markedsleje
 • Andelsboliger (se også www.andelsboligforening.nu)
 • Andelsboligforeninger (se også www.andelsboligforening.nu)
 • Ejerforeninger
 • Almennyttige boligselskaber
 • Tinglysning
 • Finansiering af fast ejendom
 • Projektudvikling
 • Retssager indenfor fast ejendom i bredeste forstand
 • Voldgiftssager
 • Selskabsret
 • Aktivt medejerskab
 • Planlovgivning