Ide

  • Vi beskæftiger os først og fremmest med fast ejendom og helst med sager, hvor vi tror eller ved, at vi kan gøre en positiv forskel.
  • Ud over både teoretisk og praktisk viden benytter vi meget gerne et stort og stærkt nationalt og internationalt netværk til at finde de rigtige løsninger.
  • Netværket omfatter alle de brancher, som beskæftiger sig med fast ejendom. Uanset hvilken problemstilling, der skal løses, vil vi vide, om problemet kan løses og i givet fald hvordan og af hvem.
  • Vi bistår gerne med udvikling af ideer og muligheder.
  • Det er vores hensigt at repræsentere og assistere vore klienter med engagement, flid og opmærksomhed ligesom vi vil have en proaktiv tilgang til løsning af de opgaver, vores kunder og klienter stiller os overfor.

Vi driver aktivt følgende underside: www.andelsboligforening.nu.